Baksnakking

november 16, 2009

Lev slik at man ikke tror på baksnakking om deg.

fra: Tretten hundrede Danske Ordsprog samlede og systematisk ordnede med bestandig Hensyn til Sætningslæren, af Fr. Sneedorff-Birch (Kjøbenhavn, 1836)

Reklamer

Lånt gull

oktober 16, 2009

Lånt gull forvandles til bly.

fra: Tretten hundrede Danske Ordsprog samlede og systematisk ordnede med bestandig Hensyn til Sætningslæren, af Fr. Sneedorff-Birch (Kjøbenhavn, 1836)

Druen

juni 16, 2009

Druen modnes ei ved måneskinn.

fra: Tretten hundrede Danske Ordsprog samlede og systematisk ordnede med bestandig Hensyn til Sætningslæren, af Fr. Sneedorff-Birch (Kjøbenhavn, 1836)

Søt vin

april 16, 2009

Av søt vin blir det sur eddik.

fra: Tretten hundrede Danske Ordsprog samlede og systematisk ordnede med bestandig Hensyn til Sætningslæren, af Fr. Sneedorff-Birch (Kjøbenhavn, 1836)

Nye koster

februar 16, 2009

Nye koster feier best.

fra: Tretten hundrede Danske Ordsprog samlede og systematisk ordnede med bestandig Hensyn til Sætningslæren, af Fr. Sneedorff-Birch (Kjøbenhavn, 1836)

På engelsk sier man: A new broom sweeps clean.

Late fugler

desember 18, 2008

Det er en lad fugl der ej vil bygge sin egen rede.

Peder Syvs danske ordsprog

Det høyeste fjell

desember 14, 2008

Det høyeste fjell å komme over er dørterskelen.

Peder Syvs danske ordsprog

Fremmed mat

desember 11, 2008

Fremmed mat smaker best.

fra: Tretten hundrede Danske Ordsprog samlede og systematisk ordnede med bestandig Hensyn til Sætningslæren, af Fr. Sneedorff-Birch (Kjøbenhavn, 1836)

Hvo uret gjør

desember 9, 2008

Hvo uret gjør, det snart forglemmer,
Hvo uret lider længe gemmer.

Peder Syvs danske ordsprog

Vellyst

desember 2, 2008

Vellyst er sykdoms moder.

Peder Syvs danske ordsprog